O firmie

Agencja Obsługi Nieruchomości ALBA od roku 1991 zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami a od roku 2000 specjalizuje się głównie w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi

  • zarządzamy nieruchomościami o wielkości od 8 do 119 lokali, w tym nowe nieruchomości mieszkalne, kamienice i budynki komercyjne,
  • posiadamy odpowiednie doświadczenie zawodowe w tym w przejmowaniu do zarządzania budynków developerskich,
  • posiadamy własną księgowość. Wszelkie prace księgowe powadzą osoby odpowiednio przygotowane i kompetentne które w swoim zakresie odpowiadają za rozliczenia konkretnych budynków i ich mieszkańców, 
  • pracę wykonujemy starannie i jesteśmy przygotowani do objęcia należytą opieką Państwa nieruchomości. 
  • czynności zarządzania wykonywane są bezpośrednio przez zarządcę nadzorującego lub dodatkowo przez zarządcę wyznaczonego do opieki nad daną nieruchomością zgodnie z zakresem określonym w umowie i z pełnomocnictwami ogółu właścicieli i Zarządu Wspólnoty, 
  • dla usprawnienia obsługi mieszkańców prowadzimy popołudniowe dyżury w biurze Agencji.
  • agencja stale współpracuje ze sprawdzonymi firmami w zakresie specjalistycznej obsługi budynków.
  • wszelkie rozliczenia finansowe dokonywane są przelewami,
  • każdy budynek posiada własne konto bankowe kontrolowane przez Zarząd Wspólnoty. Na Życzenie Wspólnoty, dla zwiększenia zaufania i poczucia bezpieczeństwa finansowego proponujemy, aby zarządca nie miał możliwości samodzielnego podpisywania przelewów i dysponowania kontem wspólnoty.